START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH
檢索
可以國際配送的商品
轉到
[企劃特價] Souling 圖案長款洋裝
商品名稱 [企劃特價] Souling 圖案長款洋裝
售價 NT$849

개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

OPTION OPEN OPTION CLOSE
[企劃特價] Souling 圖案長款洋裝
請在下面選擇一個產品選項。
商品選項
顏色
尺寸
按上述訊息選擇

(最少購買數量 1件以上 / 最多購買數量 0件以下)

尺寸指南
選擇產品信息。
商品列表
PRODUCT NAME QTY PRICE
[企劃特價] Souling 圖案長款洋裝 數量增加 數量減少 849 (  )
可於填寫訂單時確認折扣後的結帳金額。
TOTAL0 (0件)

WITH ITEM

 • NT$1,035
  • 顏色

  • 尺寸

MODEL SIZE

MinJeong : 160 cm / top 44.5 / bottom 25 / 230 mm

Bora : 158 cm / top 44 / bottom 25 / 225 mm
▼ Bora (棕色, Free)

 

 

 

 


 

 


 

 


REVIEW

請發佈商品試用評價。

暫無內容

商品詢問 點閱全部

Q&A

為您解答有關商品的疑問。

暫無內容

商品詢問 點閱全部

RECOMMEND ITEM

購買此商品的顧客還購買了以下商品。

 • NT$575 NT$575
  購物金NT$5
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$1,069 NT$1,069
  購物金NT$10
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$665 NT$665
  購物金NT$6
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$709 NT$709
  購物金NT$7
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$665 NT$665
  購物金NT$6
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$669 NT$669
  購物金NT$6
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$669 NT$669
  購物金NT$6
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$569 NT$569
  購物金NT$5
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$711 NT$711
  購物金NT$7
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$535 NT$535
  購物金NT$5
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$1,131 NT$1,131
  購物金NT$11
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$731 NT$731
  購物金NT$7
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$895 NT$895
  購物金NT$8
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$1,045 NT$1,045
  購物金NT$10
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$911 NT$911
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$909 NT$909
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$911 NT$911
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$651 NT$651
  購物金NT$6
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$905 NT$905
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$901 NT$901
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$855 NT$855
  購物金NT$8
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$909 NT$909
  購物金NT$9
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$569 NT$569
  購物金NT$5
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$835 NT$835
  購物金NT$8
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$891 NT$891
  購物金NT$8
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$1,035 NT$1,035
  購物金NT$10
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$1,041 NT$1,041
  購物金NT$10
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  
 • NT$849 NT$849
  購物金NT$8
  • 顏色
  • 尺寸
  數量
   수량증가  수량감소  

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close